Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

พระราชดำรัส ในหลวง รัชกาลที่ 9 พระราชทานเนื่องในวันปีใหม่ และภาพยนตร์เพลงสรรเสริญพระบารมี โดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล

Posted By SataBhisha | 14 พ.ย. 59
7,260 Views

  Favorite

 

 

" ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย ...
ขอขอบใจท่าน ที่ได้แสดงน้ำใจไมตรี ต่อข้าพเจ้า และพระราชินี กับลูก ๆ ทุกคน

ทั้งได้ร่วมมือสนับสนุน ในกิจทุกอย่าง ทำให้เกิดกำลังใจแก่เราอย่างมาก 

 

ประชาชนคนไทย มีการแสดงออกชัดเจนขึ้น ว่าต้องการอะไร 
เมื่อแสดงออกมาเช่นนี้ ก็ทำให้รู้ใจกัน และสามารถช่วยกันทำ ช่วยกันสร้างสิ่งที่ต้องการ 

แม้จะมีอุปสรรค หรือความยากลำบากขัดขวางอยู่ ก็ทำได้ ขอเพียงให้ร่วมมือ ร่วมใจกันจริง ๆ 


แต่ทั้งนี้ ควรจะต้องเข้าใจด้วยว่า สถานการณ์ของประเทศโดยส่วนรวมยังไม่แจ่มใสนัก

ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่ง ที่จะให้ทุกคนเข้าใจ และเล็งเห็นสถานการณ์บ้านเมือง ตามความเป็นจริง 

 

เวลานี้ บ้านเมืองของเรา กำลังต้องการ การปรับปรุง และการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ เต็มเปี่ยม อย่างรีบด่วน 

เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากทรัพยากร จากพื้นภูมิประเทศ และจากกำลังงาน กำลังปัญญา ของคนไทยเราทุกคน 
ให้มากที่สุด เท่าที่จะมากได้ จะได้นำไปสร้างเสริม ความเจริญก้าวหน้า ทุก ๆ ด้าน ให้เพิ่มพูนมั่นคงยิ่งขึ้นโดยเร็ว 


เพื่อการนี้ เราจะต้องวางโครงการพัฒนาอีกหลายอย่างโดยรีบด่วน 
ทั้งจะต้องดำเนินโครงการนั้น ๆ ให้สำเร็จผลโดยฉับพลัน

จะลังเล หน่วงเหนี่ยวให้ชักช้า ด้วยเหตุใด ๆ ไม่ได้ เพราะจะทำให้เสียประโยชน์ที่พึงได้ไปเปล่า ๆ 
ซึ่งในยามนี้ จะต้องถือเป็นความเสียหาย 

 

ทางที่เราจะช่วยกันได้ ก็คือ การทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ ในอันที่จะยึดถือชาติบ้านเมืองเป็นที่หมาย

ต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระเลย


ผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ ต้องกระทำให้สำเร็จลุล่วงไป

โดยเต็มกำลังความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ด้วยความเมตตา  ด้วยความปรองดองกัน และด้วยความปรารถนาดีต่อกัน 

 

ที่สุด สำราญของทุกคนนั้น จะไปรวมกันให้เป็นความสำเร็จ

และความพัฒนาถาวรของประเทศชาติได้ ไม่นานเกินคอย 

 

ภาพ : ชมรมคนรักในหลวง

 

ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวไทย

จงปกปักรักษาท่านทั้งหลาย ให้ปราศจากภัยอันตราย และเหตุชั่วร้ายทุกสิ่ง

บันดาลให้แต่ละคนมีกำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา และกำลังสามัคคีอันแข็งแกร่ง พร้อมเพรียง 
สามารถที่จะประกอบกรณียกิจนำพาประเทศชาติให้ดำเนินต่อไป โดยสวัสดี

และสามารถที่จะธำรงอิสรภาพ อธิปไตย พร้อมทั้งความเจริญร่มเย็น เป็นผาสุกของบ้านเมือง ให้สถาวร อยู่ตลอดไป 


ขอทุกท่านจงประสพแต่ความสุข สิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล

และสิ่งที่พึงปรารถนาตลอดปีใหม่นี้ ถ้วนหน้ากัน"

 

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี 

ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙

 

**************************************************

 

     
     
     
     
     
     
     
     

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • SataBhisha
  • 0 Followers
  • Follow