มาทดสอบ I.Q. กันเถอะ
คำถามเพื่อวัดระดับความสามารถทางสติปัญญา I.Q.
แบบทดสอบจิตวิทยา :: ลักษณะการใช้ชีวิตประจำวันของคุณเป็นแบบไหน
แบบทดสอบจิตวิทยา :: ลักษณะการใช้ชีวิตประจำวันของคุณเป็นแบบไหน
แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านอาชีพ
แบบประเมินการรับรู้ความสามารถของตนด้านอาชีพ มีทั้งหมด 40 ข้อ แต่ละข้อไม่มีคำตอบใดผิดหรือถูก คำตอบที่ดีที่สุดคือ คำตอบที่ตรงกับตัวคุณมากที่สุด ขอให้คุณอ่านข้อความทีละข้อ และพิจารณาเลือกระดับความรู้ ความเข้าใจด้านอาชีพที่ตรงกับตัวคุณ
แบบทดสอบ MBTI ชุดที่ 1 คุณชอบเข้าสังคม (Extrovert) หรือ ชอบเก็บตัว (Introvert)
แบบทดสอบนี้จะช่วยให้น้อง ๆ ได้สำรวจตัวเองว่าเรามีพลังจากสังคมภายนอก หรือแรงกระตุ้นจากภายในตัวเอง ผ่อนคลายเมื่อยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูง หรืออยู่คนเดียวลำพัง คำตอบนี้จะช่วยให้น้อง ๆ เข้าใกล้อาชีพที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อวัยวะภายในร่างกาย
มาดูอวัยวะภายในร่างกายกัน
Quiz of the Day | 20.1K views
ความรู้รอบตัว "ประเทศไทย"
ความรู้รอบตัวทั่วไปที่เราอาจมองข้าม เกี่ยวกับประเทศไทย
แบบทดสอบEQ
มาเช็คกัน ว่าเรามีการแสดงอารมณ์เป็นแบบไหน
แบบประเมินความบกพร่องที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนเบื้องต้น
ความบกพร่องทางร่างกายบางข้ออาจส่งผลต่อการเรียน รวมทั้งการสมัครเข้าศึกษาในบางคณะวิชา
ทายความรัก จากของที่เลือกพกไปนอกอวกาศ
ถ้ามีโอกาสได้ไปนอกโลก จะเอาอะไรไปด้วย ถ้าเลือกได้1อย่าง จะเอาอะไรไปค่ะ?
กระจกวิเศษ บอกข้าเถิด
ท่าทางบอกนิสัย ท่าไหนที่ทำประจำ เวลาส่องกระจก
นมรสที่ชอบ บอกคนที่ใช่
รสนมที่ชอบดื่ม ชอบนมรสไหน เป็นคนยังไง ทายใจได้
เสียงหัวเราะบอกนิสัย
เสียงหัวเราะทายได้จริงหรอ ลองดูๆ
แบบทดสอบวัดแววด้านการขนส่ง
งานด้านการขนส่งจะใช่สิ่งที่น้อง ๆ ชอบและถนัดหรือไม่ มาลองทำแบบทดสอบชุดนี้กันเพื่อหาคำตอบ และต่อยอดสู่การเลือกเส้นทางอาชีพที่ใช่
แบบประเมินความพอใจในอาชีพหลังการเยี่ยมชมดูงาน
หากน้อง ๆ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมงานเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจแล้ว มาลองประเมินกันว่านั่นเป็นอาชีพที่ใช่ของน้อง ๆ หรือเปล่า
แบบประเมินความพอใจในอาชีพหลังการฝึกงาน
หากน้อง ๆ ได้มีโอกาสฝึกงานจากโครงการ "ทำก่อนฝัน" ของทรูปลูกปัญญา หรือจากโครงการอื่น ๆ แล้ว มาลองประเมินกันว่านั่นเป็นอาชีพที่ใช่หรือเปล่า
แบบทดสอบวัดแววความเข้าใจภาษาอังกฤษ
ขอให้น้อง ๆ ลองประเมินการเขียนภาษาอังกฤษของตนเอง
แบบทดสอบ MBTI ชุดที่ 4 คุณชอบวางแผน (Judgement) หรือ เป็นคนยืดหยุ่น (Perception)
แบบทดสอบนี้ช่วยให้เราได้ลองสำรวจการดำเนินชีวิตของเรา ว่าชอบการตัดสินใจ วางแผนอย่างเป็นระบบ หรือชอบความยืดหยุ่น ไม่เคร่งครัดมากกว่า
แบบทดสอบ MBTI ชุดที่ 3 คุณตัดสินใจด้วยความคิด(Thinking) หรือ ความรู้สึก(Feeling)
แบบทดสอบนี้จะช่วยให้เราสำรวจหลักการตัดสินใจของเราว่า มักจะใช้ตรรกะเหตุและผล หรือใช้จิตใจและความรู้สึกเป็นหลัก
แบบทดสอบ MBTI ชุดที่ 2 คุณมักจะใช้ประสาทสัมผัส (Sensing) หรือ สัญชาตญาณ (Intuition)
แบบทดสอบนี้ช่วยให้เข้าใจการรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ของตัวเอง ว่าเราใช้ sensing / Logic การรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส หรือ ใช้ Intuition สัญชาตญาณจากประสบการณ์ที่มีมา
แบบทดสอบ MBTI ชุดที่ 1 คุณชอบเข้าสังคม (Extrovert) หรือ ชอบเก็บตัว (Introvert)
แบบทดสอบนี้จะช่วยให้น้อง ๆ ได้สำรวจตัวเองว่าเรามีพลังจากสังคมภายนอก หรือแรงกระตุ้นจากภายในตัวเอง ผ่อนคลายเมื่อยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูง หรืออยู่คนเดียวลำพัง คำตอบนี้จะช่วยให้น้อง ๆ เข้าใกล้อาชีพที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
การใช้ "get"
การใช้ "get"
Quiz of the Day | 7.3K views
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
Quiz of the Day | 8.7K views
parts of speech (คำและชนิดของคำ)
parts of speech (คำและชนิดของคำ)
Quiz of the Day | 7.3K views
พาย (ค่าคงตัว)
พาย (ค่าคงตัว)
Quiz of the Day | 8.2K views
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน
ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น
ภาคตะวันออก – ภูมิศาสตร์ในประเทศไทย
เป็นภาคที่มีความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม
ภูมิศาสตร์ทางภาคกลาง
ดินแดนแห่งอารยธรรมที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยทวารวดี
ภูมิศาสตร์ภาคตะวันตก
เสน่ห์วิถีมอญแห่งดินแดนฝั่งตะวันตก
แบบประเมินจรรยาบรรณและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
แบบประเมินตนเอง ที่จะส่งผลต่อการทำงานในแต่ละวิชาชีพที่ต้องมีจรรยาบรรณและเพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
คุณคิดว่าตนเองมีความชำนาญในการใช้มือทำสิ่งต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด
แบบทดสอบที่ชวนคุณมาประเมินตนเองด้านความชำนาญในการใช้มือทำสิ่งต่าง ๆ
แบบทดสอบด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
น้อง ๆ คิดว่าตนเองมีความคิดสร้างสรรค์ระดับใด ลองมาทำพร้อมกันเลยจ้า
คุณคิดว่าตนเองมีความจำดีขนาดไหน
แบบทดสอบที่ชวนคุณมาประเมินตนเองเองด้านความจำของคุณ
แบบสอบถามด้านสัดส่วนของร่างกายซึ่งส่งผลต่อการเข้าศึกษาในบางคณะและบางสถาบัน
ในบางคณะและบางสถาบันอาจมีข้อจัดกัดด้านสัดส่วนในการรับนักศึกษาเข้าเรียน แนะนำให้น้องๆ ตรวจสอบคุณสมบัติอย่างครบถ้วนในบางคณะและบางสถาบันอาจมีข้อจัดกัดด้านสัดส่วนในการรับนักศึกษาเข้าเรียน แนะนำให้น้องๆ ตรวจสอบคุณสมบัติอย่างครบถ้วน
แบบประเมินเรื่องโรคที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการทำงาน
โรคบางชนิดอาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนหรือการทำงานในบางอาชีพได้ ลองมาทำแบบประเมินเพื่อเช็คลิสต์กัน
แบบประเมินความบกพร่องที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนเบื้องต้น
ความบกพร่องทางร่างกายบางข้ออาจส่งผลต่อการเรียน รวมทั้งการสมัครเข้าศึกษาในบางคณะวิชา
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เพศหญิง
ส่วนสูง น้ำหนัก คุณผ่านเกณฑ์ หรือไม่