เปิดรับสมัครเด็กชาย เข้าร่วมบรรพชาสามเณร

ในโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี ๘

กับการสัญจรครั้งใหม่ ณ สวนโมกข์ สุราษฎร์ธานี

วันนี้ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ติดตามข่าวสารโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม

ช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสดlogo_sponsor