เตรียมพบกับ ๑๒ ว่าที่สามเณร

สู่การสัญจรครั้งใหม่ ณ สวนโมกข์ สุราษฎร์ธานี

ติดตามข่าวสารโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม

ช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสดlogo_sponsor