โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดยทรูปลูกปัญญา อีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมของบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ริเริ่มขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาและคุณธรรมแก่เยาวชนและครอบครัว ด้วยเล็งเห็นว่าความรู้และคุณธรรมนั้นเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาและเพิ่มพูนปัญญา โดยใช้ทรัพยากรในกลุ่มทรูเป็นส่วนสำคัญในการร่วมสร้างสังคมแห่งความรู้คู่คุณธรรมให้เกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างยั่งยืนในสังคมไทย

จุดเริ่มต้นของสามเฌรปลูกปัญญาธรรมนั้น เกิดขึ้นจากแนวความคิดของ คุณศุุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่ต้องการเผยแพร่ความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมตามแนวทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาหลักของคนไทย และนำหลักธรรมหลายประการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต อันควรค่าที่เยาวชนคนรุ่ณใหม่จะได้เรียนรู้และน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา ตนเองและสร้าง สรรค์สังคมแห่งคุณธรรมให้ยิ่งงอกงาม

จากแรงศรัทธาการตอบรับอย่างอบอุ่นที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยมีต่อรายการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ยังคงเป็นภาพแห่งความประทับใจและแจ่มชัดในความทรงจำ นอกจากจะสามารถปลูกธรรมมะให้งอกงามในแผ่นดินและใจคนแล้ว ผลสัมฤทธิ์อันงดงามของโครงการนี้คือผู้ชมรายการทั้งหลายได้เป็น ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ตามหลักพระพุทธศาสนา ร่วมตักบาตรทำบุญ ร่วมปฎิบัติธรรม และร่วมอนุโมทนากับเหล่าสามเณรน้อย ตลอดระยะเวลา ๓๑ วันของการบรรพชา

ภาพความน่ารัก สดใสร่าเริง วิถีปฎิบัติที่สงบงามกลับมาอีกครั้งกับโครงการ “สามเณร ปลูกปัญญาธรรม” เด็กชาย ผู้มีความตั้งใจจริงจะสืบทอดพระพุทธศาสนา อันเป็นหน้าที่ สำคัญของชาวพุทธทุกคน น้อมใจกายบรรพชามาเพื่อศึกษาแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ฝึกฝนตนเองตามเพศบรรพชิตเข้ารับการขัดเกลาและอบรมบ่มเพาะจากพระอาจารย์เรียนรู้ การอยู่ร่วมกัน ความอดทนและความขยันหมั่นเพียร ทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ถ่ายทอดพระธรรมคำสอนสู่สาธารณชน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก เยาวชน และครอบครัวสืบต่อไป

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของผู้จัดทำโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกฝ่ายที่จะนำเสนอแก่นสารสาระทางพระพุทธศาสนาในแง่มุมที่เข้าถึง สัมผัสได้ง่าย และนำไปปฏิบัติต่อยอดได้จริง นี้ จึงขอเชิญชวนให้ทุกๆ ท่านร่วมติดตามทั้งในด้านของพระวิทยากร และวิทยากรพิเศษ กิจกรรมสาระธรรมในห้องเรียน เพื่อเรียนรู้และเข้าถึงพระพุทธศาสนา พร้อมๆกับสามเณรน้อย

ติดตามการถ่ายทอดสดชีวิตของสามเณรน้อยจากเด็กชายที่มีความสดใส น่ารัก ซุกซน เป็นตัวของตัวเองจนเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ พร้อมเรียนรู้แก่นสาระของพระพุทธศาสนา แง่คิด ปรัชญา และธรรมเทศนาจากพระอาจารย์พี่เลี้ยง ตลอด ๒๔ ชั่วโมงที่ ทรูวิชั่นส์ ช่อง ๖๐ และทรูวิชั่นส์ HD ช่อง ๑๑๐

ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จากเดิมที่เคยเป็นไร่ลิ้นจี่ได้ถูกพลิกให้เป็นพื้นแผ่นดินแห่งความเจริญงอกงามทางพระพุทธศาสนาสถานที่ที่มีความสงบ ร่มเย็น เป็นที่พึ่งทางจิตใจ ห่างไกลจากความวุ่นวายและทุกพื้นที่แฝงไปด้วยแง่คิด และปริศนาธรรม เป็นที่ปฏิบัติธรรม และยังเป็นที่ตั้งของ มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ อีกด้วย

สามเณรปลูกปัญญาธรรม ห้องเรียนธรรมะถ่ายทอดสดแห่งแรกในเมืองไทยคว้ารางวัล The Cannes Corporate Media & TV Awards 2013 ประเภทสารคดีโทรทัศน์ส่งเสริมการศึกษา รายการหนึ่งเดียวจากไทยและเอเชียกับบทพิสูจน์เนื้อหารายการคุณภาพที่ได้รับการยอมรับระดับโลก