เกี่ยวกับโครงการ

โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดย ทรูปลูกปัญญา มีเดีย หน่วยงานเพื่อสังคมของ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ริเริ่มขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาและคุณธรรมแก่เยาวชนและครอบครัว ด้วยเล็งเห็นว่าความรู้และคุณธรรมนั้น เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาและเพิ่มพูนปัญญา โดยใช้ทรัพยากรในกลุ่มทรู เป็นส่วนสำคัญในการร่วมสร้างสังคมแห่งความรู้คู่คุณธรรมให้เกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างยั่งยืนในสังคมไทย


ธรรมะสัญจร สู่ "วัดเขาวง"

ห้องเรียนธรรมะสัญจร สู่ "วัดเขาวง" อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี นอกจากจะเป็นสถานที่แห่งธรรม ท่ามกลางธรรมชาติแล้ว ยังมีโบราณสถานสำคัญที่มีอายุยาวนานมา กว่า ๑,๓๐๐ ปี นั่นก็คือ “ถ้ำนารายณ์” รอยธรรมแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางศาสนาระหว่างไทยกับศรีลังกา  รากฐานแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนแผ่นดินสระบุรี อันยาวนานนับพันปี