รู้จักสามเณรทั้ง 9 รูป
บทสัมภาษณ์ น้องแพลน
บทสัมภาษณ์ผู้ปกครอง น้องแพลน