เกี่ยวกับโครงการ

โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดย ทรูปลูกปัญญา หน่วยงานเพื่อสังคมของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ริเริ่มขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาและคุณธรรมแก่เยาวชนและครอบครัวด้วยเล็งเห็นว่าความรู้และคุณธรรมนั้นเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาและเพิ่มพูนปัญญา โดยใช้ทรัพยากรในกลุ่มทรู เป็นส่วนสำคัญในการร่วมสร้างสังคมแห่งความรู้คู่คุณธรรมให้เกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างยั่งยืนในสังคมไทย

อ่านต่อ

ข่าว

"ปลุกจิต KIDs อาสา" ตอนนี้ ติดตามน้องมิ้นท์ อดีตแม่ชีน้อย จากโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี ๔ กับการฝึกฝนการมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และฝึกฝนการพึ่งพาตนเอง ในรายการ “ปลุกจิต KIDs อาสา” ชมย้อนหลัง : http://www.trueplookpanya.com/kidsasa©copyright ทรูปลูกปัญญา...

อ่านต่อ

ช่องทางการรับชม

ย้อนหลังความประทับใจ

1) ทาง ทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ช่อง6

หรือทาง PSI ช่อง 188

หรือทาง DTV ช่อง 315

ทุกวัน เวลา ๗.๐๐ น. - ๘.๐๐ น.

และเวลา ๑๘.๑๕ น. - ๑๙.๑๕ น.

ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๒๕ มิถุนายน ๕๘

2) ทาง ทรูโฟร์ยู ทรูวิชั่นส์ 2

หรือทาง PSI ช่อง 4

หรือทาง กล่องทีวีดิจิตอล ช่อง 24

หรือทางจานดาวเทียมและเคเบิลทีวี ช่อง 34

ทุกวัน เวลา ๑๘.๑๕ น. - ๑๙.๑๕ น.

ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๕๘

3) ชมย้อนหลังความประทับใจทางออนไลน์ที่

www.trueplookpanya.com/
truelittlemonk