คลังวิดีโอ > ห้องเรียนธรรม > เรียนรู้การเดินจงกรม อย่างมีสติ
2019-08-30 12:08:24

 

พระอาจารย์ทรัพย์ชูสอนวิธีเจริญสติ ด้วยวิธีเดินจงกลม

ให้กับเหล่าสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 8

 

 

 

 

©ทรูปลูกปัญญา 

logo_sponsor