คลังวิดีโอ > ธรรมขันธ์ > ธรรมขัน(ธ์) ตอน บิน
2019-05-12 09:40:01

ธรรมขัน(ธ์) ตอน บิน

สามเณรภูมิในช่วงฝึกฝนการมีสติช่วงแรก
เมื่อต้องเผชิญแมลงที่บินมาเกาะ ท่านจะมีทีท่าอย่างไรติดตามกันค่ะ 

 

 

©ทรูปลูกปัญญา 

logo_sponsor