คลังวิดีโอ > ห้องเรียนธรรม > พระพุทธทาสจักไม่ตาย - สนทนาธรรมระหว่าง พระอาจารย์ ว วชิรเมธี และคุณเมตตา พานิช
2019-04-27 17:15:16


"พุทธทาสจักไม่ตาย"

 การสนทนาธรรม
ระหว่าง ท่าน ว วชิรเมธี พระนักปราชญ์ฺผู้ดำเนินตามรอยท่านพุทธทาสภิกขุ
กับคุณเมตตา พานิช ประธานกรรมการธรรมทานมูลนิธิ วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม)
ผู้สานต่อมรดกธรรมในฐานะหลานชายท่านอาจารย์พุทธทาส
ถึงที่มาของความหมายอันลึกซึ้งว่า "พุทธทาสจักไม่ตาย" 

 

 

 

 

 

logo_sponsor