ภูมิ

อิ๊กคิว

เจ้านาย

นูโว

อังเด

คิด

ปันปัน

นะโม

เซฟ

จอม

สกาย

ตฤณ
        
        
        ด.ช.นภวัต อภินันทชาติ (สามเณรตฤณ)

"เด็กเจ้าปัญญา สรรหาคำตอบ"

อายุ : ๘ ปี
ภาคกลาง จ.กรุงเทพมหานครชอบเรื่องธรรมะ
และอยากมาเรียนรู้
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา


logo_sponsor