ภูมิ

อิ๊กคิว

เจ้านาย

นูโว

อังเด

คิด

ปันปัน

นะโม

เซฟ

จอม

สกาย

ตฤณ
        
        
        ด.ช.จิรกร ประวัง (สามเณรปันปัน)

"เด็กเมืองโอ่ง สำเนียงไพเราะ"

อายุ : ๗ ปี
ภาคตะวันตก จ.ราชบุรีอยากบวชเพื่อตอบแทนบุญคุณ
พ่อกับแม่ที่เลี้ยงผมมา


logo_sponsor