ภูมิ

อิ๊กคิว

เจ้านาย

นูโว

อังเด

คิด

ปันปัน

นะโม

เซฟ

จอม

สกาย

ตฤณ
        
        
        ด.ช.ศุภวิชญ์ เพชรวารินทร์ (สามเณรอิ๊กคิว)

"เด็กใต้ สายกีฬา ค้นหาธรรมะ"

อายุ : ๘ ปี
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานีอยากฝึกฝนเรื่องสมาธิ
เพราะจะทำให้ผมเล่นกีฬาได้ดีมากขึ้น


logo_sponsor