เปิดรับสมัครเด็กชาย เข้าร่วมบรรพชาสามเณร

ในโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี ๘

กับการสัญจรครั้งใหม่ ณ สวนโมกข์ สุราษฎร์ธานี

วันนี้ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ߋ มิถุนายน 2560 | 2561 | 2558

ตอกย้ำความสำเร็จเป็นครั้งที่ 3 ของโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม กับรางวัล Annual Telly Awards ประจำปี 2018 และ 2014 Bronze Telly Winner ประเภท Religious / Spiritual for TV Shows แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นรางวัลการันตีถึงมาตรฐานในการผลิตสื่อที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล


ߋ กุมภาพันธ์ 2561

โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 5 รับรางวัล 2018 German Design Award ประเภท Excellent Communications Design - Audiovisual


ߋ กุมภาพันธ์ 2560

โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 5 คว้ารางวัล “รายการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น” ในงานประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559 บทพิสูจน์เนื้อหารายการคุณภาพเพื่อเยาวชน และสังคมไทย


ߋ ตุลาคม 2559


โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 5 คว้ารางวัลGold Dolphins งาน “The 7th Cannes Corporate Media & TV Awards 2016” ที่ประเทศฝรั่งเศส ประเภทสารคดีโทรทัศน์ ส่งเสริมการศึกษา เป็นครั้งที่ 2 พิสูจน์เนื้อหาคุณภาพ ที่ได้รับการยอมรับระดับโลก เป็นที่ภาคภูมิใจของกลุ่มทรู

ߋ ตุลาคม 2556

โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 2 คว้ารางวัล“The Cannes Corporate Media & TV Awards 2013” ที่ประเทศฝรั่งเศส รายการเดียวจากไทยและภูมิภาคเอเชีย โดดเด่นประเภทสารคดีโทรทัศน์ส่งเสริมการศึกษา บทพิสูจน์เนื้อหาคุณภาพที่ได้รับการยอมรับระดับโลก เป็นที่ภาคภูมิใจของกลุ่มทรู


ความภาคภูมิใจที่มีอย่างต่อเนื่อง

logo_sponsor