รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

จากห้องเรียนธรรมะถ่ายทอดสดแห่งแรก
ในเมืองไทย สู่การปลูกธรรมในใจคนทั่วโลก

สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี ๒ คว้ารางวัล “The Cannes Corporate Media & TV Awards 2013” ประเภทสารคดีโทรทัศน์ ส่งเสริมการศึกษา รายการหนึ่งเดียวจากไทยและเอเชีย กับบทพิสูจน์เนื้อหารายการคุณภาพที่ได้รับการยอมรับระดับโลก

กลุ่มทรู โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน พร้อม คณะผู้บริหาร รับรางวัล คานส์ อวอร์ดส์ (The Cannes Corporate Media & TV Awards 2013) ประเภท รายการสารคดีโทรทัศน์ สาขา การศึกษา ในพิธีประกาศผลรางวัล ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส

ความสำเร็จโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี ๓
กับรางวัลสาขาสื่อคุณภาพด้านศาสนา
จาก โครงการ 35th Annual Telly Awards
แห่งสหรัฐอเมริกา อีกหนึ่งรางวัลการันตีถึงมาตรฐานในการผลิตสื่อที่มีคุณค่าเหนือมาตรฐาน