ทรู สานต่อ โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 4

โพสต์เมื่อ : ๒๔ เมษายน

ทรู สานต่อ โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 4

ต้อนรับ 8 แม่ชีน้อยเข้าศึกษาปฏิบัติธรรมครั้งแรก ร่วมกับ 8 สามเณรน้อย

เรียนรู้ธรรมะด้วยแนวคิด “เรียน-เล่น-เป็น-เปลี่ยน” สู่เป้าหมาย “เปลี่ยนตน เปลี่ยนคนทั้งโลก”


งานแถลงข่าวโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี ๔

กลุ่มทรู ต่อยอดความสำเร็จรายการธรรมะเรียลลิตี้รายการแรกในเมืองไทย “โครงการสามเณร
ปลูกปัญญาธรรม ปี 4”  ต้อนรับเด็กหญิงร่วมเป็นตัวแทนศึกษา-เผยแพร่ธรรมะกับเด็กชาย
เป็นครั้งแรก ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงรายของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)
ด้วยแนวคิด “เรียน-เล่น-เป็น-เปลี่ยน”  สู่เป้าหมาย “เปลี่ยนตน เปลี่ยนคนทั้งโลก” มุ่งหวังปลูกความรู้
คู่คุณธรรมให้เยาวชนได้ศึกษาปฏิบัติธรรม เรียนรู้ชีวิต รู้จักและรักตนเอง พร้อมเปลี่ยนตนเป็นคนใหม่
นำเสนอตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคม และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมสนใจธรรมะ ประพฤติตนดีงามตาม
แนวทางพุทธศาสนิกชน เชิญชวนเป็นกำลังใจและชมถ่ายทอดสดเรื่องราวการใช้ชีวิตจริงตลอด
1 เดือนเต็มของ 8 สามเณร และ 8 แม่ชีน้อย ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า 2,700 คนทั่วประเทศ
ตั้งแต่ 24 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2558 ทางช่องเรียลลิตี้ ทรูวิชั่นส์ช่อง 9  และช่องเรียลลิตี้ เอชดี
ทรูวิชั่นส์ช่อง 119 หรือ 333 หรือทางออนไลน์ www.trueplookpanya.com/truelittlemonk
พร้อมติดตามข่าวสารได้ทาง www.facebook.com/truelittlemonk  

 

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า
“เป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม รายการธรรมะรูปแบบเรียลลิตี้ถ่ายทอดสดทาง
ทรูวิชั่นส์ ได้รับกระแสตอบรับอย่างดี กลุ่มทรู ได้ดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อน้อมถวายเป็น
พระราชกุศล เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จะทรงเจริญพระชนมพรรษา
88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 และมุ่งหวังเป็นสื่อหนึ่งที่ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยเปิดโอกาสให้
เยาวชนทั่วประเทศได้เข้ามามีส่วนร่วม พร้อมเพิ่มความพิเศษยิ่งขึ้นในปีนี้ โดยเป็นครั้งแรกที่ได้ต้อนรับเด็กหญิงเข้า
ร่วมเป็นตัวแทนศึกษา -เผยแพร่ธรรมะกับเด็กชาย ซึ่งได้รับการคัดเลือก 16 คน จากเยาวชนทั่วประเทศที่สมัคร
กว่า 2,700 คน  เพื่อร่วมบรรพชาเป็นสามเณร 8 รูป และบวชเป็นแม่ชีน้อย 8 คน ฝึกปฏิบัติธรรมภาคฤดูร้อน
ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย โดยได้รับความเมตตาจากท่านมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชริเมธี)
ให้เกียรติเป็นพระอาจารย์ใหญ่ เปิดห้องเรียนธรรมะด้วยแนวคิด “เรียน-เล่น-เป็น-เปลี่ยน” เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
“เปลี่ยนตน เปลี่ยนคนทั้งโลก” ผ่านหลักสูตรเมตตาธรรม และไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) อันประกอบด้วย
1. เรียน – เรียนทางธรรมนำทางโลก      2. เล่น – เล่นเพลินเจริญปัญญา
3. เป็น – เป็นให้ดีที่สุด ณ จุดที่เป็น และ 4. เปลี่ยน – เปลี่ยนตนเป็นคนใหม่
โดยมุ่งเน้นให้เด็กๆ จากต่างถิ่นต่างครอบครัว ได้ศึกษาปฏิบัติธรรม เพื่อเรียนรู้ชีวิต รู้จักและรักตนเอง หล่อหลอม
จิตใจเป็นคนใหม่ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคม สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและคนทั่วไปสนใจศึกษา
พระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น และนำข้อคิด คติธรรมที่ได้จากการชมรายการไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน”

 

“ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มทรู รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างยิ่ง ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรสำหรับพระอุปัชฌาย์ในพิธีบรรพชาสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 4 ในวันที่ 26 เมษายนนี้ นอกจากนี้ ยังนับเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานพระพุทธศาสนาที่กรุณาให้ข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อรายการ อาทิ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน รวมทั้งองค์กรเอกชน อาทิ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด สายการบินนกแอร์ โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน และบริษัท ไฮคิว ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านที่ร่วมเป็นคณะที่ปรึกษารายการ และคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชน ซึ่งกลุ่มทรู มั่นใจว่าโครงการนี้ จะสามารถเข้าถึงและผลักดันให้เด็กไทยและประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าและสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาในวงกว้างมากยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนผู้สนใจชมรายการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 4 เพื่อร่วมเป็นกำลังใจและชื่นชมความสดใส น่ารัก และความมุ่งมั่นของเหล่าสามเณรและแม่ชีน้อย ในระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 24 พฤษภาคมนี้ ทางช่องเรียลลิตี้ ทรูวิชั่นส์ ช่อง 9  และช่องเรียลลิตี้ เอชดี ทรูวิชั่นส์ ช่อง 119 หรือ 333”

 งานแถลงข่าวโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี ๔

 

“ทั้งนี้ ตั้งแต่วันแรกของการบรรพชา จนถึงวันลาสิกขา ตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ สามเณรทั้ง 8 รูป และแม่ชีน้อยทั้ง 8 คน จะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติธรรมอย่างมีลำดับขั้นตอน จากพระอาจารย์ใหญ่ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) พร้อมคณะพระวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมาย ที่จะมาร่วมให้ความรู้ทางธรรม รวมทั้งยังมีผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ และร่วมศึกษาธรรมะไปกับสามเณร และแม่ชีน้อยอีกด้วย  อาทิ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, แม่ชีศันสนีย์, เก้า จิรายุ, แพนเค้ก เขมนิจ, แหม่ม สุริวิภา, โก๊ะตี๋, ตั๊ก บริบูรณ์, อ้อม สุนิสา, เสนาหอย, เสนาลิง และฐาปนี เอียดศรีชัย ซึ่งทรูวิชั่นส์ จะถ่ายทอดสดกิจวัตรประจำวันและการปฏิบัติธรรมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 6.00 – 21.00 น. โดยผู้ที่พลาดชมช่วงระหว่างวัน  สามารถรับชมช่วงไฮไลท์ประจำวัน เวลา 21.00 - 22.00 น. ซึ่งจะประมวลเหตุการณ์และเรื่องเด่นในแต่ละวัน เวลา 22.00 - 22.30 น. พบกับรายการธรรมะทอล์ก   22.30 - 06.00 น. นำเสนอรายการธรรมะต่างๆ ได้แก่ พุทธสุภาษิต คติธรรม บรรยายธรรม นิทานธรรม เพลงธรรม    พร้อมฉายช่วงไฮไลท์ประจำวันซ้ำ ทั้งนี้ ผู้ชมสามารถติดตามรายการตลอด 24 ชั่วโมงผ่านช่องทางอื่นๆ ทั้งแบบออนไลน์ได้ที่ www.trueplookpanya.com/truelittlemonk หรือรับชมผ่านมือถือด้วยการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น trueplookpanya.com โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถรับชมช่วงไฮไลท์ประจำวันที่จะออกอากาศทางช่องทรูโฟร์ยู (ทรูวิชั่นส์ 2) และช่องทรูปลูกปัญญา (ทรูวิชั่นส์ 6) ได้อีกด้วย รวมถึงติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ www.facebook.com/truelittlemonk” นายศุภชัย กล่าวสรุป