ช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสด

ช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสด

ช่องเรียลลิตี้ :
ช่องทรูปลูกปัญญา :
ชมออนไลน์ www.trueplookpanya.com/truelittlemonk

รับชม ช่วงไฮไลต์ประจำวันตลอด ๓๑ วัน

รับชม ช่วงไฮไลต์ประจำวันตลอด ๓๑ วัน

ทรูโฟร์ยู ช่อง 24
ระหว่างวันที่ ๘ เมษายน - ๘ พฤษภาคม ๖๑
(เป็นสรุปกิจวัตรประจำวันย้อนหลัง ๒ วัน)
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.
ช่องทรูปลูกปัญญา
• TrueVisions
• PSI ช่อง
• DTV ช่อง
ระหว่างวันที่ ๗ เมษายน - ๗ พฤษภาคม ๖๑
(เป็นสรุปกิจวัตรประจำวันย้อนหลัง ๑ วัน)
First Run : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๒๑.๐๐ น. - ๒๑.๔๕ น.
Rerun : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา ๐๔.๔๕ น. - ๐๕.๓๐ น.


logo_sponsor