หัวใจแห่งศรัทธา

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดย ทรูปลูกปัญญา มีเดีย หน่วยงานเพื่อสังคมของ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ริเริ่มขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาและคุณธรรมแก่เยาวชนและครอบครัว ด้วยเล็งเห็นว่าความรู้และคุณธรรมนั้น เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาและเพิ่มพูนปัญญา โดยใช้ทรัพยากรในกลุ่มทรู เป็นส่วนสำคัญในการร่วมสร้างสังคมแห่งความรู้คู่คุณธรรมให้เกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างยั่งยืนในสังคมไทย อ่านต่อ

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดย ทรูปลูกปัญญา มีเดีย หน่วยงานเพื่อสังคมของ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ริเริ่มขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาและคุณธรรมแก่เยาวชนและครอบครัว ด้วยเล็งเห็นว่าความรู้และคุณธรรมนั้น เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาและเพิ่มพูนปัญญา โดยใช้ทรัพยากรในกลุ่มทรู เป็นส่วนสำคัญในการร่วมสร้างสังคมแห่งความรู้คู่คุณธรรมให้เกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างยั่งยืนในสังคมไทย อ่านต่อ