ด.ช.ปาฏิหาริย์ จิรบุญไพสิฐ

ด.ช.ปาฏิหาริย์ จิรบุญไพสิฐ
(น้องปาร์ตี้)

ด.ช.ศุภณัฐ ไชยชาญ

ด.ช.ศุภณัฐ ไชยชาญ
(น้องตฤณ)

ด.ช.ปรีดาอนันต์ บูน

ด.ช.ปรีดาอนันต์ บูน
(น้องพีเอ)

ด.ช.ธนทัต อือรวมสัมพันธ์

ด.ช.ธนทัต อือรวมสัมพันธ์
(น้องธาม)

ด.ช.สิรภพ วังธนากร

ด.ช.สิรภพ วังธนากร
(น้องกานต์)

ด.ช.ศิริภูมิมินทร์ โรจนพันธ์ทอง

ด.ช.ศิริภูมิมินทร์ โรจนพันธ์ทอง
(น้องมินทร์)

ด.ช.ณพัศ อุนะรัตน์

ด.ช.ณพัศ อุนะรัตน์
(น้องชิตะ)

ด.ช.ณัฐพงษ์ ลินด์ควิสท์

ด.ช.ณัฐพงษ์ ลินด์ควิสท์
(น้องบิสกิต)

ด.ญ.นาตาลี จันจิรา โคลลินสัน

ด.ญ.นาตาลี จันจิรา โคลลินสัน
(น้องนาตาลี)

ด.ญ.ณิภัคษิญา ทะขัติ

ด.ญ.ณิภัคษิญา ทะขัติ
(น้องเอเซีย)

ด.ญ.ฌิชาภา ชุติพงษ์ไพโรจน์

ด.ญ.ฌิชาภา ชุติพงษ์ไพโรจน์
(น้องเค้ก)

ด.ญ.อินทิพร สังขะวัฒนะ

ด.ญ.อินทิพร สังขะวัฒนะ
(น้องมาริ)

ด.ญ.วรนันท์ อิ่มลิ้มธาร

ด.ญ.วรนันท์ อิ่มลิ้มธาร
(น้องมิ้นท์)

ด.ญ.กัญญ์วรา เพ็ชรรัตน์

ด.ญ.กัญญ์วรา เพ็ชรรัตน์
(น้องปังญ่า)

ด.ญ.เอมมีรี่ กฤษมณี

ด.ญ.เอมมีรี่ กฤษมณี
(น้องเอม)

ด.ญ.ศุภาพิชญ์ หงสกุล

ด.ญ.ศุภาพิชญ์ หงสกุล
(น้องบีบี๋)