ข่าว > ผู้ประพันธ์และผู้ขับร้องบทเพลงสามเณร ปลูกปัญญาธรรม รับรางวัล “เพชรในเพลง” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2559
2016-07-29 14:26:58


ผู้ประพันธ์และผู้ขับร้องบทเพลงสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ของกลุ่มทรู
รับรางวัล “เพชรในเพลง” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2559

 


 

29 ก.ค. 59 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เป็นประธานเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2559
ซึ่งจัดโดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร นำโดยนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีฯ
โดยในงานได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวด “เพชรในเพลง” แก่บุคคลในวงการเพลงที่มีผลงานดีเด่นด้านภาษาไทย
ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และสร้างคุณค่าแก่สังคม
 ซึ่งในโอกาสนี้ ผู้ประพันธ์และผู้ขับร้องเพลงโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม
ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญาของกลุ่มทรู ได้แก่
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติพิเศษ "ผู้ประพันธ์เพลงส่งเสริมพระพุทธศาสนา"

 

และนางสาวปราชญา ศิริพงษ์สุนทร ผู้ขับร้อง "เพลงลมหายใจแห่งความสุข"
จากโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม
ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยสากลหญิง

 โดยมีนางเนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผู้อำนวยการสายงานทรูปลูกปัญญา มีเดีย และผู้อำนวยการผลิตโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม
 และนางสาวกรกช นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายทรูปลูกปัญญา มีเดีย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมงานและแสดงความยินดี