ข่าว > สามเณร ปลูกปัญญาธรรม รับรางวัลสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ครั้งที่ 1 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา- วันเข้าพรรษา 2559
2016-07-15 17:43:30


สามเณร ปลูกปัญญาธรรม รับรางวัลสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ครั้งที่ 1
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา- วันเข้าพรรษา 2559


 


นนทบุรี 15 ก.ค. 59 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เวสเกต –
เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา- วันเข้าพรรษา ประจำปี 2559
พระพรหมกวี เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร มอบรางวัลสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ครั้งที่ 1
ซึ่งจัดโดยสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมการศาสนา แก่บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
โดยมีนายธนัญกรณ์ จิรพัฒน์คุณากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายทรูปลูกปัญญา มีเดีย เป็นตัวแทนรับมอบ 

 


ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวมอบให้แก่กลุ่มทรู ในฐานะองค์กรที่ให้การสนับสนุนพระพุทธศาสนา ผ่านโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา
ซึ่งกลุ่มทรู ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและคนในสังคม ได้ศึกษาธรรมะ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามแนวทางพุทธศาสนา