ข่าว > สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 5 รับรางวัลทูตพระพุทธศาสนา
2016-07-08 17:58:23


สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 5 รับรางวัลทูตพระพุทธศาสนา ประเภทสื่อรายการโทรทัศน์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่น
ในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา 2559

 


สมุทรปราการ 8 ก.ค. 59 ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง – นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล รองอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
มอบรางวัลทูตพระพุทธศาสนา ประเภทสื่อรายการโทรทัศน์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่น แก่รายการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 5 ของกลุ่มทรู
ในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา 2559
ซึ่งจัดโดยสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

 ในโอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้พิจารณามอบรางวัลทูตพระพุทธศาสนา ประจำวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา 2559 
แก่ศิลปินรับเชิญที่เข้าร่วมโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 5 ได้แก่
นายเจริญพร อ่อนละม้าย (โก๊ะตี๋ อารามบอย) นายวรเวช ดานุวงศ์ (แดน) และนายธนนท์ จำเริญ (นนท์ เดอะ วอยซ์)
ในฐานะศิลปินที่ให้การสนับสนุนพระพุทธศาสนา อันเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนและสังคมอีกด้วย