รับชมข่าว/ไฮไลท์/อัลบั้มภาพ เรื่อง ธรรมะรับอรุณ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี

 

ยถา น สกฺกา ปฐวี สมายํ. กาตุ มนุสฺเสน ตถา มนุสฺสา. 
แผ่นดินนี้ ไม่อาจทำให้เรียบเสมอกันทั้งหมดได้ฉันใด มนุษย์ทั้งหลาย จะทำให้เหมือนทุกคนไม่ได้ฉันนั้น

จงยอมรับความแตกต่างหลากหลายว่าเป็นเรื่องธรรมดา ทำให้สามารถอยู่กับคนทั้งโลกที่คิดต่าง เห็นต่าง แตกต่างได้อย่างมีความสุข

ความไม่เหมือนกันไม่สมบูรณ์กลับเป็นเสน่ห์แห่งความหลากหลาย เป็นสัจธรรมของโลกนี้

ปัญหาเกิดจากความเชื่อว่ากลุ่มตัวเองดีที่สุด จึงลดทอนศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของกลุ่มอื่น
ที่ต่างจากตน กลายเป็นการไม่ยอมรับกันและกัน@copyright ทรูปลูกปัญญา