ติดต่อเรา
ฝ่าย Trueplookpanya.com
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
อาคารรุ่งโรจน์ ธนกุล (ตึก B)
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ ๐๒-๖๔๗-๕๕๒๒