Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 4:15 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : nasza วันที่ : 27 มิ.ย. 2561 เวลา : 12:57 น.

#แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

#แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

#แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
#คู่มือสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
#หนังสือสอบสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
1 แนวข้อสอบแบบธรรมเนียมทหาร
2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
8 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560
9 แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
10 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

 
ตอบโดย : testuser3
วันที่ : 28 มี.ค. 2560
เวลา : 18:53 น.
คำตอบที่ 1

sdfsadfsafasdf

 
ตอบโดย : testuser3
วันที่ : 28 มี.ค. 2560
เวลา : 18:53 น.
คำตอบที่ 2

sdfsadfsafasdf

 
ตอบโดย : testuser3
วันที่ : 28 มี.ค. 2560
เวลา : 18:53 น.
คำตอบที่ 3

sdfsadfsafasdf

 
ตอบโดย : testuser3
วันที่ : 28 มี.ค. 2560
เวลา : 18:53 น.
คำตอบที่ 4

sdfsadfsafasdf

 
ตอบโดย : testuser3
วันที่ : 28 มี.ค. 2560
เวลา : 18:53 น.
คำตอบที่ 5

sdfsadfsafasdf

 
ตอบโดย : testuser3
วันที่ : 28 มี.ค. 2560
เวลา : 18:53 น.
คำตอบที่ 6

sdfsadfsafasdf

 
ตอบโดย : testuser3
วันที่ : 28 มี.ค. 2560
เวลา : 18:53 น.
คำตอบที่ 7

sdfsadfsafasdf

 
ตอบโดย : testuser3
วันที่ : 28 มี.ค. 2560
เวลา : 18:53 น.
คำตอบที่ 8

sdfsadfsafasdf

 
ตอบโดย : testuser3
วันที่ : 10 เม.ย. 2560
เวลา : 12:56 น.
คำตอบที่ 9

koko

 
ตอบโดย : testuser3
วันที่ : 10 เม.ย. 2560
เวลา : 12:56 น.
คำตอบที่ 10

koko