Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.สยาม คณะเภสัชศาสตร์ โดยวิธีรับตรง 1
25 พ.ย. 62
2K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.สยาม คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม โดยวิธีรับตรง 1 

รับตรง 63 ม.สยาม คณะเภสัชศาสตร์ โดยวิธีรับตรง 1
2K views | 25 พ.ย. 62
15 คน
25 พ.ย. 62 - 20 ม.ค. 63
เหลืออีก 37 วัน
25

คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
15 คน
2.75
GPAX
   
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ ความถนัดทางเภสัชศาสตร์
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
- GPA 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75 
- อายุไม่เกิน 25 ปี
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียน วิชาความถนัดทางเภสัชศาสตร์, วิชาภาษาอังกฤษ
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน  
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ หรือ 
- สมัครด้วยตนเอง ไปที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 เวลา 09.00 - 16.00 น.
- ค่าสมัคร 2,000 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 25 พ.ย. 62 - 20 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 21 ม.ค. 63

สอบ
: 25 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 25 ม.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 26 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 26 ม.ค. 63

Related Content