Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รอบที่ 1 Portfolio
19 พ.ย. 62
2K views
Shares
0

TCAS 63 ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับรอบที่ 1 Portfolio

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษา ปวช. หรือ เทียบเท่า
- GPAX 5 หรือ 6 เทอม และคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ 
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านธนาคารที่กำหนด
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 - 16 ธ.ค. 62

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ติดตามทางเว็บไซต์โครงการ
Related Content