Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.อุบลราชธานี รอบที่ 1 โควตานักเรียนดี
12 พ.ย. 62
4K views
Shares
0

TCAS 63 ม.อุบลราชธานี เปิดรับรอบที่ 1 โควตานักเรียนดี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- หรือ เทียบเท่า ปวช. / ปวส.​
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 และแผนการเรียน ตามที่กำหนด

**รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับ >>Click
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 200 บาท สาขาต่อไป 50 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
- เลือกสมัครได้มากกว่า 1 สาขาวิชา
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 - 05 ธ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 06 ธ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 12 ธ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 16 ธ.ค. 62

กรณีเปิดเว็บไซต์ไม่ได้ ทำตามวิธีแก้ >>Click
Related Content