Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.ศิลปากร รอบที่ 1 Portfolio
05 พ.ย. 62
4K views
Shares
0

TCAS 63 ม.ศิลปากร เปิดรับรอบที่ 1 Portfolio **ระเบียบการฉบับเต็ม เร็ว ๆ นี้**

TCAS 63 ม.ศิลปากร รอบที่ 1 Portfolio
4K views | 05 พ.ย. 62
2,861 คน
02 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62
ยังไม่เปิดรับสมัคร
02
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 400 บาท เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 - 11 ธ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 10 ม.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 18 - 19 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 30 ม.ค. 63

Related Content