Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี คณะพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 4)
08 ก.ค. 62
715 views
Shares
0

รับตรง 62 ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เปิดรับคณะพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 4) 

รับตรง 62 ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี คณะพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 4)
715 views | 08 ก.ค. 62
ไม่ระบุ
01 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
ปิดรับสมัคร
01

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
       
สอบตรง :สอบข้อเขียน
O-NET :O-net
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
- GPAX 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
- ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน O-NET, GAT/PAT1/PAT2
- สอบข้อเขียน
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 1,000 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 14 ก.ค. 62

สอบ
: 14 ก.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 14 ก.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 14 ก.ค. 62

Related Content