Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ รอบพิเศษ
05 ก.ค. 62
823 views
Shares
0

รับตรง 62 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับคณะพยาบาลศาสตร์ รอบพิเศษ

รับตรง 62 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ รอบพิเศษ
823 views | 05 ก.ค. 62
ไม่ระบุ
05 ก.ค. 62 - 07 ก.ค. 62
ปิดรับสมัคร
05

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ไม่ระบุ
2.00
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
- GPAX 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์  
การสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง ไปที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เวลา 08.30 -16.30 น.
กำหนดการ
รับสมัคร
: 05 - 07 ก.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 08 ก.ค. 62

Related Content