Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.ธรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (ครั้งที่ 5)
21 มิ.ย. 62
1K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (ครั้งที่ 5)

รับตรง 62 ม.ธรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (ครั้งที่ 5)
1K views | 21 มิ.ย. 62
80 คน
17 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62
ปิดรับสมัคร
17

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
สาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษา ม. 6 หรือ เทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศ ตามระบบเช่น (GCE / GCSE / IGCSE / IB / GED) โดยผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด
-  มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
1. SAT (critical reading) หรือ New SAT (reading and writing) ไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน หรือ คะแนนรวม SAT ไม่ต่ำกว่า 1100 คะแนน หรือ
2. TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ
3. IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ 
4. TOEFL(iBT) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือ
- เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรจีนศึกษา ต้องผ่าน HSK ระดับ 4 ขั้นต่ำ 180 คะแนน และผลสอบอายุไม่เกิน 2 ปี
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนนตามที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 1,000 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 - 22 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 25 มิ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 26 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 28 มิ.ย. 62

Related Content