Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.รังสิต แบบยื่น GPA ภาคการศึกษา 1/2562
21 มิ.ย. 62
5K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.รังสิต เปิดรับแบบยื่น GPA ภาคการศึกษา 1/2562

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- คุณสมบัติเฉพาะ ตามที่กำหนด  
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณา GPA หรือ ผลคะแนนตามที่กำหนด เช่น O-NET, GAT/PAT
- สอบสัมภาษณ์ *เฉพาะคณะที่กำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ แล้วนำเอกสารมายื่นด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ
- สมัครด้วยตนเอง ไปที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
- ค่าสมัคร 300 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 21 มิ.ย. - 16 ส.ค. 62

Related Content