Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 พระนครเหนือ รอบที่ 5 (เพิ่มเติม) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
12 มิ.ย. 62
2K views
Shares
0

TCAS 62 พระนครเหนือ เปิดรับรอบที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เพิ่มเติม) สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) 

TCAS 62 พระนครเหนือ รอบที่ 5 (เพิ่มเติม) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2K views | 12 มิ.ย. 62
20 คน
10 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62
ปิดรับสมัคร
10

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาิศวกรรมนาโนและโฟโตนิกส์
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- แผนการเรียนวิทย์-คณิต
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน GAT/PAT1/PAT2
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 10 - 14 มิ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 17 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 17 มิ.ย. 62

Related Content