Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รอบที่ 5 สาขาวิชารังสีเทคนิค
07 มิ.ย. 62
2K views
Shares
0

TCAS 62 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เปิดรับรอบที่ 5 สาขาวิชารังสีเทคนิค

TCAS 62 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รอบที่ 5 สาขาวิชารังสีเทคนิค
2K views | 07 มิ.ย. 62
1 คน
30 พ.ค. 62 - 10 มิ.ย. 62
ปิดรับสมัคร
30

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชารังสีเทคนิค
1 คน
2.75
GPAX
   
O-NET :O-net
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- แผนวิทย์-คณิต
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน O-NET, GAT/PAT2
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 200 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา
กำหนดการ
รับสมัคร
: 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 11 มิ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 14 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 16 มิ.ย. 62

**จำนวนรับ 1 - 5 คน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์
Related Content