Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รอบเพิ่มเติม
04 มิ.ย. 62
3K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับรอบเพิ่มเติม
คณะเภสัชศาสตร์ และ คณะพยาบาลศาสตร์

รับตรง 62 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รอบเพิ่มเติม
3K views | 04 มิ.ย. 62
ไม่ระบุ
11 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62
ปิดรับสมัคร
11

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
- คะแนน Admission ขั้นต่ำ ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- ทดสอบจากคณะวิชาโดยตรง
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 11 - 20 มิ.ย. 62

Related Content