Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.รามคำแหง คณะทัศนมาตรศาสตร์ ครั้งที่ 2
18 เม.ย. 62
1K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.รามคำแหง เปิดรับคณะทัศนมาตรศาสตร์ ครั้งที่ 2

รับตรง 62 ม.รามคำแหง คณะทัศนมาตรศาสตร์ ครั้งที่ 2
1K views | 18 เม.ย. 62
ไม่ระบุ
25 มี.ค. 62 - 22 พ.ค. 62
ปิดรับสมัคร
25

คณะทัศนมาตรศาสตร์
สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- GPAX 5 หรือ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50 
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน GAT/PAT2
- ผลคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 
- ผลคะแนน O-NET
- ทดสอบจิตวิทยา และสอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง (วันที่ 25 มี.ค. - 22 พ.ค. 62) ยื่นหลักฐานการสมัคร ณ คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย ชั้น 2  (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
- สมัครทางไปรษณีย์ (วันที่ 25 มี.ค. - 17 พ.ค. 62) รายละเอียดในระเบียบการ
- ค่าคู่มือใบสมัคร 200 บาท ค่าสมัครสอบ 500 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 25 มี.ค. - 22 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 27 พ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 03 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 07 มิ.ย. 62

Related Content