Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.แม่ฟ้าหลวง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
14 มี.ค. 62
206 views
Shares
0

รับตรง 62 ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) 

รับตรง 62 ม.แม่ฟ้าหลวง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
206 views | 14 มี.ค. 62
100 คน
04 ก.พ. 62 - 03 พ.ค. 62
เหลืออีก 43 วัน
04

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
100 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ สอบข้อเขียน
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- น้ำหนัก ไม่น้อยกว่า 40 กก. ส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียน วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้ทั่วไป
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย, ที่ทำการไปรษณีย์ Pay@Post
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 ก.พ. - 03 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 15 พ.ค. 62

สอบ
: 25 พ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 25 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 31 พ.ค. 62

Related Content