Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.อุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษเพื่อเภสัชกร
18 ก.พ. 62
615 views
Shares
0

รับตรง 62 ม.อุบลราชธานี เปิดรับคณะเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษเพื่อเภสัชกร

รับตรง 62 ม.อุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษเพื่อเภสัชกร
615 views | 18 ก.พ. 62
30 คน
08 ก.พ. 62 - 20 มี.ค. 62
ปิดรับสมัคร
08

คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
20 คน
3.00
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
10 คน
3.00
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- GPAX 5 หรือ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
- แผนการเรียนวิทย์-คณิต
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน GAT/PAT2 ปี 2562
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
- สมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 08 ก.พ. - 20 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 05 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 09 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 11 เม.ย. 62

Related Content