Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รอบที่ 2 แบบโควตา
12 ก.พ. 62
1K views
Shares
0

TCAS 62 ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับรอบที่ 2 แบบโควตา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. เฉพาะสาขาที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ ตามที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์ / สอบทักษะเฉพาะ
 
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 ก.พ. - 22 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 04 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 10 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 24 เม.ย. 62

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ เคลียริงเฮาส์ 
: 24 - 25 เม.ย. 62  

ปฏิทินการรับสมัคร >>Click
Related Content