Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.แม่ฟ้าหลวง รอบที่ 2 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
16 ม.ค. 62
789 views
Shares
0

TCAS 62 ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับรอบที่ 2 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

รับตรงม.แม่ฟ้าหลวง โควตาพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- ปวช.3, กศน. หรือ เทียบเท่า
- ต้องศึกษาจากโรงเรียนใน 17 จังหวัดภาคเหนือ
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาคะแนน GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ ตามที่สมัครกำหนด
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย, ที่ทำการไปรษณีย์ Pay@Post
- เลือกสมัครได้ 2 อันดับ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 18 ก.พ. - 15 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 11 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 18 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 23 เม.ย. 62

Related Content