Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio
16 พ.ย. 61
4K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- หรือเทียบเท่า 
- GPAX 5 เทอม ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 15 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 24 ธ.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 19 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 28 ม.ค. 62

Related Content