Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.เกษตรศาสตร์ รอบที่ 1/2 Portfolio วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
01 ก.ย. 60
5K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 1/2 Portfolio โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 61 ม.เกษตรศาสตร์ รอบที่ 1/2 Portfolio วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
5K views | 01 ก.ย. 60
1,089 คน
22 ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61
ปิดรับสมัคร
22

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตสกลนคร)
ทุกสาขา
270 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตสกลนคร)
ทุกสาขา
344 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตสกลนคร)
ทุกสาขา
320 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะสาธารณสุขศาสตร์ (วิทยาเขตสกลนคร)
ทุกสาขา
155 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย
- สายอาชีพ ปวช.
- พิจารณาคะแนน GPAX 
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ชำระค่าสมัครสอบ 200 บาท ผ่านธนาคารที่ระบุไว้
กำหนดการ
รับสมัคร
: 22 ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61

กำหนดการรับสมัคร >> Click

** วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ติดตามเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์
Related Content