Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายหมอยา ( PHARMACY CAMP) ครั้งที่ 17
17 ก.ค. 62
565 views
Favorite
Shares
0
Sep
13
Event Date
13 - 15 ก.ย. 62
มหาวิทยาลัยศิลปากร
120 คน
Image
People
24 มิ.ย. 62 - 23 ก.ค. 62
30
Image
Register
350 บาท
Image
Expense

เชิญชวนน้อง ๆ ชั้น ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต มาเข้าค่ายไปกับพวกเรา ค่ายที่จะพาน้อง ๆ ไปรู้จักว่าเภสัชต้องเรียนอะไรบ้าง เรียนอะไรตั้ง 6 ปี ภายในค่ายน้อง ๆ จะได้พบกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งการแนะนำช่องทางการศึกษา ร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์จากวิทยากร สัมผัสกับบรรยากาศการเรียนในคณะ และกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ รับรองไม่ผิดหวัง

วันจัดกิจกรรม
• 13 - 15 ก.ย. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
120 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
350 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

24 มิ.ย. 62 - 23 ก.ค. 62
06 ส.ค. 62

13 - 15 ก.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
จัดโดย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Related Content