Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม : Power Green Camp 14
17 ก.ค. 62
384 views
Favorite
Shares
0
Oct
07
Event Date
07 - 14 ต.ค. 62
มหาวิทยาลัยมหิดล
70 คน
Image
People
01 ก.ค. 62 - 31 ส.ค. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

รับสมัครน้อง ๆ นักเรียนชั้น ม. 4-5 ที่เรียนในสายวิทยาศาสตร์ มีระดับเกรดเฉลี่ยรวม (GPAX)ไม่ต่ำกว่า 2.75 มาร่วมผจญภัยในห้องเรียน "ธรรมชาติ" ที่มีเหล่าต้นไม้และสัตว์นานาชนิดเป็นสื่อการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนที่ได้ทั้งสาระและความสนุกสนาน และร่วมค้นหาวิธีปกป้อง ความหลากหลายทางชีวภาพในวันที่โลกร้อนขึ้น สนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้มากมาย เช่น เวิร์ก ชอปการดูแลสุขภาพในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศต่าง ๆ  คืนความสดใสให้ชายหาด และเวทีเสวนาพิเศษ หัวข้อ "การต่อสู้เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพ"

วันจัดกิจกรรม
• 07 - 14 ต.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
70 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-5)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

01 ก.ค. 62 - 31 ส.ค. 62
16 ก.ย. 62

07 - 14 ต.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม และ อุทยานเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
จัดโดย
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
Related Content