Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายคนเปื้อนชอล์ก ครั้งที่ 11 (KPC GEM)
17 ก.ค. 62
1K views
Favorite
Shares
0
Oct
04
Event Date
04 - 08 ต.ค. 62
มหาวิทยาลัยบูรพา
320 คน
Image
People
01 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62
30
Image
Register
890 บาท
Image
Expense

ค่ายเดียวที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ค้นหาจิตวิญญาณความเป็น "ครู" ด้วยการทดลองไปโรงเรียนจริง สอนนักเรียนจริง ๆ มาร่วมสัมผัสบรรยากาศครูบางแสนได้ที่นี่

วันจัดกิจกรรม
• 04 - 08 ต.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
320 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
890 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

01 - 26 ก.ค. 62
31 ก.ค. 62

04 - 08 ต.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยบูรพา , ชายหาดบางแสน และ โรงเรียนบ้านแหล่มแท่น จังหวัดชลบุรี
จัดโดย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Related Content