Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย To be dent camp ค่ายอยากเป็นทันตแพทย์ ครั้งที่ 20
17 ก.ค. 62
535 views
Favorite
Shares
0
Oct
12
Event Date
12 - 14 ต.ค. 62
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
90 คน
Image
People
16 มิ.ย. 62 - 23 ก.ค. 62
30
Image
Register
1000 บาท
Image
Expense

ค่ายกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้จำลองการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ ซึ่งน้อง ๆ ได้เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับชีวิตของนักศึกษาทันตแพทย์ ว่าจะต้องเรียนอะไร ยังไง และต้องทำอะไรบ้าง น้อง ๆ สามารถส่งใบสมัครได้ตามที่อยู่ในใบสมัครหรือส่งที่กล่องรับสมัครที่ป้อมยาม อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.ได้เลย

วันจัดกิจกรรม
• 12 - 14 ต.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
90 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
1000 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

16 มิ.ย. 62 - 23 ก.ค. 62
10 ส.ค. 62

12 - 14 ต.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
จัดโดย
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Related Content