Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ครั้งที่ 1
17 ก.ค. 62
1K views
Favorite
Shares
0
Aug
03
Event Date
03 - 04 ส.ค. 62
มหาวิทยาลัยศิลปากร
100 คน
Image
People
14 มิ.ย. 62 - 21 ก.ค. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

เปิดรับสมัครน้อง ๆ ชั้น ม.5 และ ม.6 สายวิทย์-คณิตที่มีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป เพื่อเข้าร่วมโครงการที่เปิดโอหาสให้น้อง ๆ ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และเทคโนโลยีต่าง ๆ อีกทั้งยังได้เรียนรู้และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ โดยมีพี่ ๆ และคณาจารย์คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ซึ่งน้องสามารถนำใบประกาศนียบัตรที่ได้รับจากการเข้าค่ายมาใช้สมัครโครงการรับนักศึกษาได้อีกด้วย

 

วันจัดกิจกรรม
• 03 - 04 ส.ค. 2562
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.5-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

14 มิ.ย. 62 - 21 ก.ค. 62
26 ก.ค. 62

03 - 04 ส.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดโดย
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
Related Content