Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
MedQuiz KKU 2562
25 มิ.ย. 62
573 views
Favorite
Shares
0
Aug
25
Event Date
25 ส.ค. 62
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไม่ระบุ
Image
People
01 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
30
Image
Register
1000 บาท
Image
Expense

การแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์และทักษะการคิด ประจำปีการศึกษา 2562 รับสมัครน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมตอบปัญหาวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ พร้อมกิจกรรมพิเศษ เปิดห้องกรอส ศึกษาร่างกายมนุษย์ โดยพี่ๆ นักศึกษาแพทย์ คลินิกให้คำปรึกษา ให้น้อง ๆ ได้มีโอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่ ๆ ชั้นพรีคลินิกและชั้นคลินิกอย่างใกล้ชิด รับจำนวนจำกัด 150 ทีม (ทีมล่ะ 3 คน)  1 โรงเรียนส่งได้ไม่เกิน 5 ทีม 

วันจัดกิจกรรม
25 ส.ค. 2562
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
1000 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

01 - 30 มิ.ย. 62
14 ก.ค. 62

25 ส.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
ห้องประชุมเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดโดย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Related Content