Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย Junior Programmer Camp ครั้งที่ 15
25 มิ.ย. 62
426 views
Favorite
Shares
0
Jul
13
Event Date
13 - 16 ก.ค. 62
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ไม่ระบุ
Image
People
01 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62
30
Image
Register
450 บาท
Image
Expense

ค่ายที่จัดขึ้นสำหรับน้องๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสายการเรียน เพื่อให้น้อง ๆ ได้เข้ามาเรียนรู้ถึงหนทางและองค์ความรู้เพื่อสานตามความฝันการเป็นโปรแกรมเมอร์ในอนาคต ผ่านการเรียนการสอน และทำกิจกรรมโดยพี่ ๆ  ทั้งยังมีกิจกรรมเพื่อความสนุกสนาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกค่าย ยิ่งไปกว่านั้นน้อง ๆ จะได้เห็นบรรยากาศการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยอีกด้วยและในครั้งนี้น้อง ๆ จะได้เข้าร่วมกับแก๊งโปรแกรมเมอร์เพื่อผจญภัยไปโลกอนาคตที่ควรจะเป็นที่ที่สวยงาม แต่ในความเป็นจริงนั้นเรากลับต้องแย่งชิงทรัพยากรที่เหลือน้อยลงทุกทีเพื่อความอยู่รอด โดยอาศัยความรู้ และความสามารถที่เรามีเพื่อแย่งชิง, แข่งขัน และสร้างความเป็นใหญ่ในแก๊งของเราเองเพื่อความอยู่รอด

วันจัดกิจกรรม
• 13 - 16 ก.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
450 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

01 - 14 มิ.ย. 62
23 มิ.ย. 62

13 - 16 ก.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จัดโดย
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Related Content